สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511  


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาทัศนศิลป์


อาจารย์ เบญจพร ประจง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ Yaideaw@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 097-0181049
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ สุเทพ สุสานนี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ suthap.s@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 083-1138594
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ธนวัฒน์ กันภัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ thanawat.kanpai@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 089-6018453
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กฤติยา โพธิ์ทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ deepreaw@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 087-5665156
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กิตติพล คำทวี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ jipomkittipol@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 090-9464369
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU