แจ้งข่าวการแพร่กระจายไวรัส Ransomware mssecsvc.exe ภายในมหาวิทยาลัย...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องปริ้น จำนวน 2 เครื่อง...
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...