ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561...
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ลอยประทีปตามแม่ให้ ชลาลัยคลองบ้านแก้ว...
ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ออนไลน์...
ประกาศเรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561...