ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...