ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร...
กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560...