ติดต่อเรา

ที่ตั้ง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
  โทรศัพท์ 0 3947 1079 , 0 3931 9111 ต่อ 8311
   
เวปไซต์ http://www.social.rbru.ac.th
   
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
แผนที่