สาขาวิชาดนตรี

อาจารย์ วารินทร์ สุภาภร
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 089-2449391
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ นวรัตน์ นักเสียง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 089-8827424
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ พิสุทธิ์ การบุญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ phisut.k@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 081-9389299
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ศุภศิระ ทวิชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 084-5505063
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 080-9835156
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์